Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluBilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı

Programının Kazandırdığı Beceriler

 • Temel ve mesleki matematik bilgilerini bilgisayar yazılım problemlerinin çözümüne uygulama becerisi

 • Bilgisayar yazılım, donanımı ve ilgili alanlardaki problemleri tanımlama ve çözme becerisi

 • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi

 • Verilerin çözümlenmesi, deney yapma, tasarlama, uygulama sonuçları yorumlama becerisi

 • Bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi

 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi

 • Yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi

 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı olma becerisi

 • Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi

 • Bir yabancı dili kullanarak bilgisayar programcılığı alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi

 • Atatürk'ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma

Bu sayfa Bilgisayar Programcılığı tarafından en son 09.12.2015 20:59:59 tarihinde güncellenmiştir.